© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Älgar efter Kvikkjokksvägen

 är ingen ovanlig syn.

 Info : Älgarna           

 Foto: Torbjörn Sandling