© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Skyddsjakt på Sarekälgar?

  Nej till skyddsjakt på Sarek-älgar. Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar inte skyddsjakt på de så kallade Sarek-älgarna.
Älgarna har vandrat ner från Sarek, där de är fredade.

 Foto Margaretha och Torbjörn Sandling