© 2017 Margaretha Dahl Sandling

Men vad göör den …

ja, vad gör den, är det en eller två tranor  ibland funderar man över vad det är man ser,

Foto: Torbjörn Sandling 2017-06 02