© 2017 Margaretha Dahl Sandling

Brun björnspinnare

förekommer på norra halvklotet. Vingspannet är mellan 43 och 70 millimeter. Honan är större än hanen. Brun björnspinnare är spridd över stora delar av Sverige men saknas i fjällen och i övre Norrlands inland.  De flyger på natten och under flygtiden parar de sig.  Den uppträder sällan i större antal och är vanligast i södra Sverige. Upptäckte den bland blommor och blad i vår gjutjärnsgryta, blev nyfiken och fotade den.
Foto: Margaretha Dahl Sandling