© 2019 Margaretha Dahl Sandling

slut på marknaden 2019

Mörker och kyla, allt som hör till en lyckad marknad.
Lagomt med folk och trängsel.
och vad i fridens dagar är det där.