Vattenfall

Vackert och sevärt, en bit av svensk industrihistoria.Invid väg 45 inte långt från Harsprångets Kraftstation finns en utkikspunkt med fina gångstigar där man kan studera området där det gamla fallet fanns. Vackert och sevärt, en bit av svensk industrihistoria.
Att fästa rötterna på stenar är en verklig konst.
Ett fruset vattenfall är en typ av konstverk i naturen.
Olika mönster i stenarna är också konst
Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling.