i Bäverns spår

stilla glider vi in med kanoten i en liten bäck
där gula kabbelekor lyser längs kanten.
Kabblekan är allmän vid kärr, diken och på sanka stränder och hinner blomma redan i maj.
Här börjar vi se spår av bävern. Bävrar kan nå en längd upp till 75 cm (europeisk bäver) respektive 100 cm (amerikansk bäver) utan svans och en vikt på cirka 20 till 30 kilogram.
Tyvärr så visade det sig att bävern inte bodde här längre och hade bytt adress.
Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling