Den gamla järnvägsbron

En solig dag bestämde vi oss för att gå till den gamla järnvägsbron
När vi kom fram såg vi att det släpptes ut vatten från dammen
Vi gick upp på spåret för att se lite närmare
Vattnet strömmar kraftigt ner under bron.
Akkats kraftstation är ett vattenkraftverk i Lilla Luleälven strax norr om Jokkmokk längs väg E45 mot Porjus. Kraftverket stod färdigt 1973 och ägs av Vattenfall AB.På de två utskovsluckornas nedströmssida har Bengt Lindström målat samiska motiv och Lars Pirak har målat Radio mammá álas, Rajden västerut, på intagshuset bredvid dammen.
vattnet försvinner …
vilt strömmande …
bort i fjärran och förenar sig med Stora Luleälven vid Vuollerim. Älven rinner hela sitt lopp inom Jokkmokks kommun. Lilla Luleälvens största biflöden är Rapaätno (Rapaälven) och Pärlälven. Lilla Luleälven är reglerad.