Älgar på gården

Hemma på våran gård
gillar älgarna Pilträden
Kalven gör som mamma gör
men här upptäcker den
att det finns lättplockade kvistar
vecklar ihop sina långa ben
men vad nu då, något är på gång.
En människa gick förbi och då k an man inte ligga på knä och äta.
Bättre bordsskick har mamma lärt
Några kvällar senare är kon tillbaka
ingen kalv syns till
men Pilträden smakar gott iallafall
Älgkon får se delikata björkar på andra sidan vägen, men de är inte lika goda
Lika gott att vandra iväg