Vad är det vi ser

 På en gammal odling såg vi denna för oss mycket märkliga apparat. Foto: Margaretha och Torbjörn