© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Vad är det vi ser

 På en gammal odling såg vi denna för oss mycket märkliga apparat.
Foto: Margaretha och Torbjörn