Bullens Pilsnerkorv

en överlevare över flera generationer. Foto: Margaretha Dahl Sandling