© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Bullens Pilsnerkorv

en överlevare över flera generationer.
Foto: Margaretha Dahl Sandling