Tidens gång

drabbar även timringar.   Foto Torbjörn Sandling  Lunglav. Allt indikerar på att vi har en ren och frisk luft häruppe i norr eftersom den fortfarande växer här. Foto …