© 2013 Margaretha Dahl Sandling

Tidens gång

drabbar även timringar.

 

Foto Torbjörn Sandling 

Lunglav. Allt indikerar på att vi har en ren och frisk luft häruppe i norr eftersom den fortfarande växer här.

Foto Torbjörn Sandling