Små “vulkaner” på vägkanten

med små djupa “kratrar” förbryllade oss. Vem höll till här?    Gissningen blev en allmän glattstekel.