Kaitumgården i Jokkmokk

Särskilt boende
När man upplever att man inte klarar av att bo kvar i den egna bostaden, kan man göra en ansökan om att flytta till ett särskilt boende.
Med särskilda boendeformer menas de äldreboenden som kommunen ansvarar för.
I Jokkmokks kommun finns flera enheter för särskilt boende, äldreboende.
Kaitumgården och Rosengården finns i Jokkmokks tätort. I Porjus finns Pionjären och i Vuollerim Bjärkagården.
Kaitumgården och Rosengård
Kaitumgården består av totalt fyra avdelningar varav två är för dementa.
På Rosengård finns två avdelningar. Där målade Laplandart trumsymboler och en renrajd på önskan av personalen
Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling

Renar

Tamrenskötsel framgår tydligt i de figurer som visar en eller två renar i närheten av kåtor och visten. / Den samiska trumman
Akvarell Margaretha Dahl Sandling