© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Renar

Tamrenskötsel framgår tydligt i de figurer som visar en eller två renar i närheten av kåtor och visten. / Den samiska trumman
Akvarell Margaretha Dahl Sandling