Tromb …

eller vattenvirvel. Under midsommarfisket i Utterträsk hörde vi plötsligt ett starkt ljud som kom från skogen.  Sedan såg vi en otroligt kraftig virvelvind som kom utfarande från skogsöppningen. Den …