Tromb …

eller vattenvirvel. Under midsommarfisket i Utterträsk hörde vi plötsligt ett starkt ljud som kom från skogen.  Sedan såg vi en otroligt kraftig virvelvind som kom utfarande från skogsöppningen. Den drog med sig vattnet piskande och virvlande flera meter upp i luften.

Det var mycket imponerande att se och höra den kraft som finns i naturen och fort gick det också.
Vi kom oss inte för att fotografera förrän virveln börade avta och lugnet återkom. Det blev åter vindstilla med spegelblankt vatten. Fisket fortsatte och lommarna gled vidare över sjön. Vi stod kvar med ett ovanligt minne.
Foto: Torbjörn och Margaretha