Vuollerims kyrka

 En dag när solen låter sitt milda sken lysa över Vuollerim och Kyrktjärn.      Foto: Torbjörn Sandling