© 2014 Margaretha Dahl Sandling

Vuollerims kyrka

 En dag när solen låter sitt milda sken lysa över Vuollerim och Kyrktjärn.     

Foto: Torbjörn Sandling