Tofsmes

Visst är den häftig med sin bakåtkammade punkfrisyr?
”Ett par lever i samma revir året runt och parbandet varar hela livet. Tofsmesarnas parbildning och samvaro är ovanlig. Det tycks som om förstaårsfåglar drar omkring efter att de blivit självständiga och senare ansluter sig till ett etablerat par med vilka de tillbringar vintern och delar reviret som försvaras kollektivt. Flera av dessa strövare kan ”hyra in sig” hos samma par. ” / Utdrag från boken Fåglar. W&W
Foto Torbjörn Sandling

Hackspett

Den här flitiga gynnaren är rolig att titta på i skogen. Mindre rolig är den kanske när den börjar arbeta på ens hus. Gratisjobbare i all ära men man vill nog bra gärna välja sin hantverkare själv, även om det kostar. Ett bra tips som vi fick, var att sätta upp foliepappers remsor med häftstift på ytterväggen, det fungerade. 

”Över större delen av Europa är den större hackspetten den vanligaste arten i familjen. Från tidiga våren trummar båda könen mot stammar eller andra hårda ytor med ytterst snabba slag så att en kort virvel uppstår och slutar tvärt. Med hjälp av ljudet får könen kontakt med varandra.” /Utdrag från boken Fåglar. W&W
Foto Torbjörn Sandling