© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Samling vid …

 Här kan man nog skönja en viss rangordning eller är det belägg för att störst … (Gå vidare genom att klicka på bilden eller pilarna utanför.)
Foto Margaretha Dahl Sandling