© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Sädgås

En vild gås lägger inte tama ägg. /Ordspråk från Irland
Foto Margaretha Dahl Sandling