© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Den gamle i skogen

Ibland fylls man av vördnad och sorg.
Foto Margaretha Dahl Sandling