© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Dimmornas bro

17 maj 2010. Ett blågrått dis steg upp ur älven. Hotande, att helt eller delvis, dölja den vackra bron inför våra ögon. 
Intill Bodträskfors. Foto Torbjörn Sandling