© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Skymningstid

Kniporna samlade sig inför en gemensam vila, tryggt förvissade om att en ny dag alltid kommer.
Foto Margaretha Dahl Sandling