© 2011 Margaretha Dahl Sandling

I väntan på …

Det sägs att ensam är stark, men är det så?
Tjäderhöna. Foto Margaretha Dahl Sandling