Ett hål i väggen

Björktrasten har byggt sig ett vackert skålformat bo till de sina. Ungarna gapar förnöjt när maten erbjuds, och mat  vill de ha, hela tiden. Slit och släp
Foto: Margaretha Dahl Sandling

I vår herres hage

En liten hare sitter blickstilla och hoppas på att inte synas.

Sädesärlan däremot vippar så mycket på sin stjärt att man inte kan undgå att se den.

Foto: Margaretha Dahl Sandling

Tärnor

I Holmträsk, Snesudden landar olika fåglar. De här hade just fiskat färdigt när vi fotograferade dem.

Den med röd näbb och röda fötter hade vi inte sett tidigare. En nykomling för oss

Foto: Torbjörn och Margaretha

Nyfiken

Den lilla renkalven var full av upptåg. När den stillat sin nyfikenhet på oss, övergick den till att leka med en vit plastpåse som låg där, enbart till för att lekas med. Skräp ses med olika ögon.
Foto: Torbjörn Sandling