© 2011 Margaretha Dahl Sandling

I vår herres hage

En liten hare sitter blickstilla och hoppas på att inte synas.

Sädesärlan däremot vippar så mycket på sin stjärt att man inte kan undgå att se den.

Foto: Margaretha Dahl Sandling