© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Ett hål i väggen

Björktrasten har byggt sig ett vackert skålformat bo till de sina. Ungarna gapar förnöjt när maten erbjuds, och mat  vill de ha, hela tiden. Slit och släp
Foto: Margaretha Dahl Sandling