© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Minne från flottningstiden

Rester efter flottningsepoken. Puottaurebäcken.
Foto: Margaretha Dahl Sandling