© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Vad är detta

Ja, det kan man också undra. Är det någon som är ute och går eller har någon tappat sin hjälm? Naturen bjuder på det mesta
Foto Torbjörn Sandling