© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Den gamla bron

Jag söker efter mina barndoms stigar, men det enda som snart finns kvar är igenfällda stigar efter skogsaverkningar, förfallna broar och av fyrhjulingar sönderkörda stigar.
Foto: Torbjörn Sandling