© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Första cykelturen

Störtkruka och mjuka diken är allt jag begär
Foto: Margaretha Dahl Sandling