© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Oscars prästkragar

Nu kan man nog konstatera att sommaren är slut. De sista prästkragarna, som Oscar plockade, går in i glömskans ljuva dimmor
Fot: Margaretha Dahl Sandling