Sommar med en annan bräda

Nu påbörjas en ny era. Aldrig har vi sett sånt i sjön,
Först ska man ställa sig upp, fick vi lära oss
Sedan eller var det först, ska vi kolla att vi har flytvästen på oss.
Sedan är det bara att …
dra ut på nya äventyr
men inte vi som fått lära sig hur man gör, jag stannar iallafall kvar på land.

Månlåsbräken och höstlåsbräken

Ibland har man tur att träffa på rätt person, Mats Karström, som kunde visa oss vad som växer i gräset och tillhör rödlistekategori: Nära hotad. 
 

 1.  Månlåsbräken, Botrychium lunaria. 

Låsbräken är en liten, lågvuxen växt som är konkurrenssvag och därför hotas av alla former av igenväxning.

 2. Höstlåsbräken, Botrychium multifidum.

Höstlåsbräken är rödlistad, kategori NT = missgynnad. Denna liksom flera andra låsbräkenarter är nationellt fridlysta, vilket dels beror på deras idag utsatta position, dels att de liknar varandra och således är svåra att skilja åt i fält.
Foto: Margaretha Dahl Sandling

Jungfru Marie

nycklar finns i flera färger.  Jungfru Marie nycklar är en ofta tämligen högväxt orkidé som kan bli nästan en halv meter hög. Fläcknycklar (Dactylorhiza maculata) är det gemensamma artnamnet för två orkidéer, … mer info finns att hämta på länkarna ovanför.

        Men vad vore en sommar utan gulliga, ulliga fjunungar. Knipungar i det här fallet.
Foto: Torbjörn Sandling