Knipan

höll på att hamna i en riktig knipa, till råga på allt helt ovetande om faran. Sex knipor höll på att gräla om vilket par som hade rätten att ligga på bryggan. Pa stranden gick en till synes opartisk domare i form av en kråka och iakttog tvisten. En trast vandrade också där och hade alla parter under uppsikt.

Plötsligt när kniporna var som mest upptagna med varandra så avvek kråkan och flög upp till knipholken. Där försökte den ta sig in och undersöka innehållet. Trasten reagerade omedelbart, flög upp och angrep den fräcke boplundraren. När trasten insåg att den inte klarade kråkan på egen hand/vinge så flög den sin väg för att strax återkomma med tre vänner. Tillsammans drev de bort kråkan som skändligen fick ta sin tillflykt till andra sidan av sjön.

Ordningen var återställd och nere på bryggan fortsatte kniporna sin kamp helt ovetande om vad som pågått.

Foto: Torbjörn Sandling