© 2012 Margaretha Dahl Sandling

Bäverhydda eller kojbygge?

Bävern har verkligen varit flitig. En enorm byggnad reser sig stolt mot skyn.

Foto: Torbjörn Sandling