© 2014 Margaretha Dahl Sandling

Färjkarl

Ska det vara en tur på sjön? Tag plats. 
Mycket underligt ska man se innan öronen trillar av, eller hur det nu var 

Foto: 7 juni 2014,  Margaretha Dahl Sabnling