Abisko, älv

 Vilket vatten, klart och skiftande i alla nyanser från blått till grönt. 

Högt ovanför syns turiststationen  som ligger mitt i Abisko nationalpark, 250 km norr om polcirkeln. Detta är midnattssolens- och norrskenets land.

 Torneälv är Sveriges nordligaste laxälv och har bl.a. sina källflöden från Abisko och Torneträsk alldeles vid riksgränsen mot Norge.

   Det var så spännande att vandra längst älven.  Margaretha hade aldrig sett något liknande. Det var så vackert och annorlunda.

Det finns även en forskningsstation i Abisko. Redan 1903 byggdes en forskningsstation i Katterjokk, ungefär 35 km väster om Abisko. När denna station brann ned 1910 byggdes en bättre anläggning i Abisko, där de meteorologiska observationerna och den naturvetenskapliga forskningen kunde inledas 1913.

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling