© 2014 Margaretha Dahl Sandling

Muddus

    nationalpark har många ansikten. Det är djupa raviner med forsande vatten, myrar, stränder, eldhärjade skogar. Överallt i Muddus ser man spår av äldre skogsbränder. Den senaste stora skogsbranden ägde rum 2006.

En dag här är inte bortkastad tid och vi njöt av vår dag.
Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling