© 2015 Margaretha Dahl Sandling

Efter Messaurevägen,

när vattnet stigit av snösmältningen och solen bryter igenom molnen, då är det som vackrast.
Foto: Torbjörn Sandling