© 2015 Margaretha Dahl Sandling

Slakka,

det är som vackrast när det skymmer. Ja man kan inte mer än hålla med.

  Foto: Torbjörn Sandling