Jungfru Marie

nycklar finns i flera färger.  Jungfru Marie nycklar är en ofta tämligen högväxt orkidé som kan bli nästan en halv meter hög. Fläcknycklar (Dactylorhiza maculata) är det gemensamma artnamnet för två orkidéer, … mer info finns att hämta på länkarna ovanför.

        Men vad vore en sommar utan gulliga, ulliga fjunungar. Knipungar i det här fallet.
Foto: Torbjörn Sandling