© 2015 Margaretha Dahl Sandling

Skvaltkvarn

På väg från Kvikkjokk stannade vi till en stund vid den gamla skvaltkvarnen intill sjön Skalkas norra strand. Granuddens skvaltkvarn byggdes vid mitten av 1800-talet och användes fram till andra världskriget.
    

               

 Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling