Kvikkjokk

 Kamajokk betyder den dundrande älven, är en tre km lång fors som rinner från två deltaland norr om Kvikkjokk, Selet och Änok.
Det går en stig en bit upp längs forsen som det på vissa ställen ligger vindfällor över.

 
Det finns möjlighet till många fina dagstursvandringar med båttransporter.  Båtturer till Kungsleden körs på beställning.

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling