Måskogårså

betyder den trånga ravinen. Det finns en vandringsled från Skájdde/Skaite och som går mot Muddusfallet och Måskoskårså. Leden passerar precis vid ravinens kant.
Vi valde att gå ifrån Sarkavaara. (Sárggavárre betyder fjället med den höga rakstammiga skogen.) Stigen var lätt att följa och vädret var bra.

Mer info finns att läsa på länkarna.

 

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling