© 2015 Margaretha Dahl Sandling

Netjekårså

 Tidigt på morgonen. innan dimman riktigt hunnit lätta

      

 vandrade vi upp till Netjekårså. En ravin som leder ner till Messaure magasin.

 Foto: Margaretha och  Torbjörn Sandling